Pogoji uporabe in zasebnosti.

Splošni pogoji uporabe

 

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta forward.si (v
nadaljevanju: spletno mesto).

Spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja Forward d.o.o.
Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela
vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Avtorske pravice

Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati.

Uporaba vsebin

Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo potrudil
zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja..

Dostopnost spletnega mesta

Pridržujemo si pravico do ustavitev v dostopu do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ne zagotavljamo dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja.

Pogoji poslovanja

Pridržujemo si pravico, da povpraševanje po katerikoli storitvi ki jo ponuja na spletnem mestu, iz kakršnihkoli razlogov zavrnemo. Prav tako si pridržujemo pravico, da ne odgovorimo na katerokoli
sporočilo, ki ga prejmemo prek spletne strani.

Povezave

Spletne strani, na katere s povezavami kaže spletno mesto, niso pod našim nadzorom in zato ne nosimo
odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

Varstvo osebnih podatkov

Podatki o upravljavcu: Forward d.o.o., Naselje Slavka Černeta 34 , 4280 Kranjska Gora, [email protected], +38659151588.

Podjetje Forward d.o.o. zbira in obdeluje določene osebne podatke o obiskovalcih svoje spletne strani ter določene podatke o osebah, ki se prijavijo na naše e-novice oziroma pustijo svoje kontaktne podatke pri prenosu katere od naših priročnikov ali podobnih vsebin.


Od obiskovalcev spletne strani s pomočjo orodja Google Analytics zbiramo podatke o tem, katere strani na naši spletni strani obiskujete, kako pogosto, koliko časa se tam zadržite, ter podobno. Na podlagi teh
podatkov lahko vidimo, koliko obiskovalcev obiskuje naše spletne strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave, oziroma jim lahko, če jih naša spletna stran zelo zanima, poskušamo pri siceršnjem obiskovanju spletne strani prikazati naše oglase (t.i. remarketing).


Od uporabnikov, ki se prijavijo na naše e-novice, zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu. Prav tako zbiramo podatke o tem, katere e-novice preberejo, ter, če s klikom na njih obiščejo našo spletno stran, katere obiske opravijo na njej. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšamo naše e-novice, prav tako pa lahko uporabnikom, ki izkažejo interese za posamezne storitve ali novosti, neposredno kontaktiramo.


Pojasnjujemo, da remarketing pogostim obiskovalcem spletne strani ter analize uspešnosti naših e-novic izvajano na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe osebnih podatkov. Pri tem zasledujemo naše legitimne interese, in sicer, osebam, ki skozi obiskovanje naših spletnih strani oziroma branje naših enovic očitno kažejo zanimanje za naše storitve, ponuditi individualizirane in prepričljive tržne ponudbe za najem naših storitev.


Podatke o obiskovalcih spletne strani takoj po zajemu anonimiziramo in jih odtlej hranimo le v agregatni obliki, razen podatkov za remarketing, ki jih podjetje Google hrani, dokler od njih ne zahtevate prenehanja njihovega zbiranja, na strani https://adssettings.google.com/u/0/authenticated. Podatke o e-poštnih kontaktih hranimo do odjave z e-poštnega seznama, nakar jih izbrišemo v roku enega leta. Vsak uporabnik ima pravico, da kadarkoli od nas pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni
naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici. Vseh navedenih podatkov ne posredujemo zunanjim uporabnikom. Jih pa, kar zadeva izvedbo analitke in remarketinga, obdelujemo s pomočjo podjetja Google (storitvi Google Analytics in AdWords), kar v določenih primerih lahko predstavlja prenos osebnih podatkov k upravljavcu iz Združenih držav Amerike. Tovrsten prenos je dopusten na podlagi posebnega sklepa Evropske komisije, imenovanega Ščit
zasebnosti, s katerim je bilo ugotovljeno, da podjetja iz ZDA, ki se zavežejo spoštovati načela tega ščita, zagotavljajo ustrezni nivo varstva osebnih podatkov. Več informacij o tem najdete na spletni
strani https://www.privacyshield.gov/welcome.

Posameznike opozarjamo, da imajo v skladu s Splošno uredbo določene pravice (do dostopa do svojih podatkov, do popravka morebitnih napačnih podatkov, idr.). Te pravice lahko uveljavljajo s pisnim zahtevkom, naslovljenih na naš zgoraj naveden kontaktni naslov. V primeru, da ne bi bili zadovoljni z našim odgovorom, imajo možnost pritožbe na pristojni nadzorni organ(Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, [email protected]) oziroma zahtevati sodno varstvo.

Sklepno navajamo, da podjetje Forward d.o.o. z vašimi osebnimi podatki ravna odgovorno in povsem v skladu z ustaljenimi tržnimi praksami.

Forward d.o.o.
Naselje Slavka Černeta 34
4280 Kranjska Gora

Kako do kakovostne in ugodne spletne strani?

Za vas smo pripravili izvrstni ponudbi, ki omogočata, da boste do nove spletne strani prišli izjemno hitro in ugodno!