STO razpis 2023 – pomembne informacije

Datum objave: 24. 4. 2023

Čas branja: 6 min 

Težko pričakovan Razpis slovenske turistične organizacije (STO) za sofinanciranje aktivnosti turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji za leto 2023 je objavljen. V nadaljevanju preberite najpomembnejše informacije, kot so, kaj lahko prijavite na razpis in do kdaj morate poslati vse ustrezne prijave ter začnite načrtovati izvedbo aktivnosti.

Kdo so upravičenci STO razpisa 2023 in katere aktivnosti so upravičene do sofinanciranja

Slovenija je nedvomno ena izmed destinacij, ki imajo še ogromno potenciala za razvoj, glavni namen letošnjega STO razpisa za destinacije pa je krepitev promocije in ponudbe vodilnih destinacij, kjer je glavni poudarek trajnostna naravnanost ter razvoj digitalne in zelene preobrazbe slovenskega turizma.

Tako lahko na letošnji razpis vodilne destinacije prijavite vse aktivnosti, ki se tičejo on-line in off-line oglaševanja, upravljanja digitalnih komunikacijskih kanalov, vpeljavo naprednih tehnoloških rešitev, izobraževanja s področja razvoja ter promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vaših destinacijah in še mnogo več. Vse aktivnosti, ki jih lahko prijavite, si oglejte v razpisni dokumentaciji – stran 6.

POMEMBNI ROKI - STO razpis 2023

Če vaša destinacija izpolnjuje pogoje za sofinanciranje aktivnosti, se morate prijaviti na razpis. STO je za prijavo razpisal dva roka:

 • Prvi rok: 10. 5. 2023 (do polnoči)
 • Drugi rok: 5. 6. 2023 (do polnoči)

Prav tako je STO razpisal dva roka za oddajo zahtevkov za sofinanciranje, in sicer:

 • Prvi rok: 18. 8. 2023 (do polnoči)
 • Drugi rok: 8. 11. 2023 (do polnoči)

V vaše zahtevke za sofinanciranje lahko vključite vse upravičene aktivnosti, ki so bile izvedene med 1. 1. 2023 in 3. 11. 2023. Ko boste oddajali zahtevke, boste morali priložiti ustrezno dokumentacijo.

 1. Račune opravljenih storitev, kjer je jasno specificirano, za katere storitve gre in na katerem je jasno izpostavljeno, da gre za storitve v sklopu Razpisa za sofinanciranje promocije aktivnosti turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji za leto 2023.
Slika 1: Primer računa z ustrezno specifikacijo
 1.  Račune medijskega zakupa (FB ads, GA ads…)
Slika 2: Primer računa medijskega zakupa (Meta Ads)
 1. Poročila o izvedbi aktivnosti z usteznimi podatki, ki jih STO zahteva
Slika 3: Primer poročila o izvedbi aktivnosti, ki ga v Forwardu pripravimo za naročnike, ki aktivnosti prijavljajo na STO razpis

Novost razpisa sto v letu 2023 - zeleno doživetje

Skladno z vizijo STO-ja, da Slovenijo pozicionira kot trajnostno in zeleno destinacijo, nas v letošnjem Razpisu STO čaka novost – vpeljava vsaj 1 novega zelenega doživetja, ki mora biti objavljeno na spletni strani. Sem po podatkih STO-ja spadajo doživetja, ki imajo jasno poudarjen vidik ohranjanja narave, družbe in okolja, kot so recimo doživetja brez plastike za enkratno uporabo in podobno.

Kaj se zgodi, če tega pogoja ne izpolnite?

V primeru, da letos ne boste vpeljali ali nadgradili zelenega doživetja, vam STO financiranje zniža za 10 %. Več o tem si lahko preberete v razpisni dokumentaciji – stran 14.

Merila za ocenjevanje vlog, upravičeni stroški in vrednost sofinanciranja po destinacijah

Slika 3: Primer poročila o izvedbi aktivnosti, ki ga v Forwardu pripravimo za naročnike, ki aktivnosti prijavljajo na STO razpis

STO bo vaše vloge ocenjeval po treh glavnih merilih, kjer lahko skupaj zberete 100 točk. Do povračila sredstev ste upravičeni, če glede na spodnja merila dosežete vsaj 60 točk.

Merila za ocenjevanje vlog:

 • Promocija trajnostne tur. ponudbe (50 točk) – merilo je razdeljeno na 3 podmerila, ki se vežejo na imetje destinacijskega platinastega ali zlatega znaka »Slovenia Green Destination«, koliko ponudnikov v destinaciji je nosilcev oznak »Slovenia Green« in pa merilo glede zelenega doživetja, ki je predstavljeno v zgornjem poglavju.
 • Promocija turistične ponudbe na več trgih (25 točk) – merilo dodeljuje točke glede na to, na koliko različnih trgih izvajate aktivnosti promocije (če izvajate promocijo samo za domači trg prejmete 5 točk, za dodatni tuji trg prejmete dodatnih 10 točk, če pa izvajate aktivnosti še vsaj na dveh tujih trgih pa prejmete vse možne točke).
 • Spodbujanje digitalne preobrazbe (25 točk) – merilo je razdeljeno na dve podmerili. Točke pridobite, če ste v letu 2021 in 2022 vpeljali katero izmed opredeljenih tehnoloških rešitev (razpisna dokumentacija, stran 31). Točke dobite tudi, če ste v zadnjih dveh letih pri vpeljavi tehnoloških rešitev sodelovali z ostalimi vodilnimi destinacijami.

Katere stroške lahko prijavite na Razpis slovenske turistične organizacije 2023

Seznam stroškov oz. aktivnosti, ki so upravičene do sofinanciranja, je dolg in raznolik. V razpisni dokumentaciji na strani 15 – 19 preverite, kaj točno lahko letos prijavite za sofinanciranje.

 • 1. kategorija financiranja: do 21.000 €
 • 2. kategorija financiranja: do 31.000 €
 • 3. kategorija financiranja: do 39.500 €
 • 4. kategorija financiranja: do 49.500 €
 • 5. kategorija financiranja: do 58.250 €

V katero kategorijo pade vaša destinacija, si oglejte v razpisni dokumentaciji (Priloga 3), str. 100 – 101.

Pogoji sto grafične podobe za aktivnosti oglaševanja - upravičenost do sofinanciranja

Na področju grafične podobe v letu 2023 ni večjih sprememb. Najpomembnejši kriterij, ki mu morate zadostiti, je uporaba:

 • ifeelsLOVEnia logotipa v levem zgornjem kotu oglasov
 • uporaba ključnika #ifeelsLOVEnia, kjer je to mogoče
Slika 4: Primer oglasa, ki smo ga pripravili v Forwardu in ga je STO vključil v razpisno dokumentacijo kot primer dobre prakse. Vir: Razpisna dokumentacija, stran 85.

Zaželena (a ne obvezna) pa je tudi uporaba drugih relevantnih ključnikov, kot jih navaja STO:

 • Uporaba ključnika #myway za tuje trge.
 • Uporaba ključnika #mojaslovenija za slovenski trg.
 • Dodatni ključniki po področjih (zaželeni, a ne obvezni): #sloveniaoutdoor (aktivnosti v naravi), #sloveniaspas (wellness), #sloveniameetings (poslovni turizem), #tasteslovenia (gastronomija), #sloveniaculture (kultura), #slovenianature (narava), #sloveniacountryside (podeželje), #sloveniagreen (zelena shema).

Za izvedbo aktivnosti, povezanimi z STO razpisom 2023, kontaktirajte Forward!

V Forwardu imamo veliko izkušenj s pripravo in izvedbo aktivnosti, ki jih lahko prijavite na STO razpis, hkrati pa s pravočasno zagotovitvijo vseh potrebnih dokumentov in poročil poskrbimo, da vam oddaja raznih zahtevkov ne povzroča sivih las.

Pridužite se vodilnim destinacijam, kot so Radovljica, Bled, Kranja Gora, Dolina Soče in ostale, s katerimi že več let sodelujemo pri izvedbi digitalnih aktivnosti in jim pomagamo pri izvedbi storitev, kot so:

Šiva Rustja

Šiva Rustja

Marketing entuziastka, ki je vedno na preži za novostmi v digitalnem svetu.

Več o naših storitvah si preberite v aktualnih blog objavah.

Forward ima novo podobo – naša rebranding pot
04/04/2024
Vpliv Booking.com Genius programov
03/04/2024
Razvoj optimizirane storitve analize izražanja genov na osnovi posamezne celice
25/03/2024

Bodite korak pred konkurenco!

Naše e-novice so zakladnica znanja, katere vam bodo pomagale doseči več rezervacij in povečati vašo dobičkonosnost.